Universitet
Företag
Statsoft - Dell Statistica partner
Universitet

Företag

Dell Software blir Quest Software

Den 1 november 2016 byter Dell Software namn till Quest Software på grund av ett ägarbyte. Statistica representeras i Sverige även fortsättningsvis av StatSoft. Du kan fortfarande kontakta oss på StatSoft både beträffande köp och support av Statistica och dess systerprodukter. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@statsoft.se eller telefon +46-18-21 00 45.

Om StatSoft

StatSoft, som funnits på den svenska marknaden i 25 år, startades i USA 1984 av en grupp universitetsprofessorer och forskare. Tillsammans utvecklade de StatSofts första program vilken senare fick namnet Statistica. StatSoft har parallellt med utvecklingen av Statistica utvecklat helhetslösningar anpassade för företag.
Via ett brett nätverk av specialister kan StatSoft idag hjälpa företag och organisationer att arbeta mer analytiskt och datadrivet. Genom att kombinera analytiskt och statistiskt kunnande med mjukvara och branschkunskap kan StatSoft medverka till ökad lönsamhet hos våra kunder.

Kontaktuppgifter

Adress. Klostergatan 13, 753 21 Uppsala
Tel. 018-21 00 45
E-post. info@statsoft.se

Copyright 2016 Statsoft