Universitet
Företag
Statsoft - Dell Statistica partner
Universitet

Företag

Ny logotype för Statistica

Programvaran Statistica utvecklas sedan november 2016 av företaget med samma namn. För att markera denna satsning har Statistica fått en ny modern logotype. Statistica fortsätter att utvecklas i syfte att behålla sin ställning som ett av de ledande verktygen för avancerade prediktiva analyser. StatSoft fortsätter att tillhandahålla Statistica till användare både inom universitets- och företagsvärlden i Sverige, Finland och Danmark. Välkommen att kontakta  StatSoft.

Om StatSoft

StatSoft, som funnits på den svenska marknaden i 25 år, startades i USA 1984 av en grupp universitetsprofessorer och forskare. Tillsammans utvecklade de StatSofts första program vilken senare fick namnet Statistica. StatSoft har parallellt med utvecklingen av Statistica utvecklat helhetslösningar anpassade för företag.
Via ett brett nätverk av specialister kan StatSoft idag hjälpa företag och organisationer att arbeta mer analytiskt och datadrivet. Genom att kombinera analytiskt och statistiskt kunnande med mjukvara och branschkunskap kan StatSoft medverka till ökad lönsamhet hos våra kunder.

Kontaktuppgifter

Adress. Klostergatan 13, 753 21 Uppsala
Tel. 018-21 00 45
E-post. info@statsoft.se

Copyright 2016 Statsoft