Universitet
Företag
Statsoft - Dell Statistica partner
Universitet

Företag

Statistica byter namn

StatSoft har sedan 80-talet sålt Statistica i Sverige. Fr.o.m. sommaren 2017 sker utveckling och produktion av TIBCO Software Inc. Ett världsledande företag inom  analys- och informationshantering. Statistica byter därför namn till TIBCO Statistica. StatSoft fortsätter att leverera TIBCO Statistica samt ge support och konsulthjälp.

Om StatSoft

StatSoft, som funnits på den svenska marknaden i 25 år, startades i USA 1984 av en grupp universitetsprofessorer och forskare. Tillsammans utvecklade de StatSofts första program vilken senare fick namnet Statistica. StatSoft har parallellt med utvecklingen av Statistica utvecklat helhetslösningar anpassade för företag.
Via ett brett nätverk av specialister kan StatSoft idag hjälpa företag och organisationer att arbeta mer analytiskt och datadrivet. Genom att kombinera analytiskt och statistiskt kunnande med mjukvara och branschkunskap kan StatSoft medverka till ökad lönsamhet hos våra kunder.

Kontaktuppgifter

Adress. Klostergatan 13, 753 21 Uppsala
Tel. 018-21 00 45
E-post. info@statsoft.se

 

» Integritetspolicy

Copyright 2016 Statsoft