Universitet
Företag
Statsoft - Dell Statistica partner
Universitet

Företag

Statistisk konsultation

Ibland räcker tid och kunskap inte till för att lösa de analysproblem man har. Då finns Statistikakademins konsulter som ett alternativ. Våra statistiker har erfarenhet av olika områden i samhället och kan utifrån dina behov hjälpa till, antingen med ett avgränsat problem eller driva ett helt projekt. Oavsett hur mycket hjälp du behöver kan du räkna med råd och stöd inom både statistik och programvara. Vi har kompetens inom:

  • SPSS
  • Statistica
  • R Commander
  • Excel
  • STATA
  • SAS

Vi kan hjälpa dig hela eller delar av vägen, från problemformulering, studieplanering och stickprovsberäkningar via datahantering och analys till tolkning och presentation av resultaten. Oavsett bransch får du stöd att behärska statistikens alla delar.

Statistikakademin, med huvudkontor i Uppsala, består dels av egna konsulter och dels av ett nätverk av externa resurser. Tillsammans har vi många års erfarenhet av analytiskt arbete inom en rad branscher t. ex: läkemedels- och bioteknikindustrin, verkstadsindustri, hälso- och sjukvård samt försäkringar. Våra kunder är både enskilda forskare och stora företag.

Kontakta oss för mer information

Om StatSoft

StatSoft, som funnits på den svenska marknaden i 25 år, startades i USA 1984 av en grupp universitetsprofessorer och forskare. Tillsammans utvecklade de StatSofts första program vilken senare fick namnet Statistica. StatSoft har parallellt med utvecklingen av Statistica utvecklat helhetslösningar anpassade för företag.
Via ett brett nätverk av specialister kan StatSoft idag hjälpa företag och organisationer att arbeta mer analytiskt och datadrivet. Genom att kombinera analytiskt och statistiskt kunnande med mjukvara och branschkunskap kan StatSoft medverka till ökad lönsamhet hos våra kunder.

Kontaktuppgifter

Adress. Klostergatan 13, 753 21 Uppsala
Tel. 018-21 00 45
E-post. info@statsoft.se

 

» Integritetspolicy

Copyright 2016 Statsoft