Hoppa till innehåll
Hem » Integritets- och cookiepolicy

Integritets- och cookiepolicy

StatSoft Scandinavia AB arbetar för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av bolagets tjänster. Policyn reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

StatSoft Scandinavia AB (556547-8087)
Klostergatan 13
753 21 Uppsala

är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Cookies

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan, till exempel genom att komma ihåg varor du lagt i din varukorg.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss att skapa bättre kampanjer.

Samtyckeshantering

 • Din webbläsare eller enhet låter dig ändra inställningarna för användning och omfattning av cookies. Gå till dina webbläsarinställningar eller enhetsinställningar för att lära dig mer om att justera inställningar för cookies. Till exempel kan du välja att endast acceptera förstapartscookies (cookies placerade av webbplatsen du besöker), blockera alla cookies eller att ta bort cookies när du stänger din webbläsare. Observera att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar som de ska om du blockerar eller tar bort cookies.
 • Du kan också gå in på http://www.youronlinechoices.eu för att kontrollera inställningarna för intressebaserad annonsering från olika nätverk.

Vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter när ditt företag/du registreras som kund, när du gör beställningar, kontaktar vår support, deltar i tävlingar, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i event etc. Det kan till exempel omfatta kontaktinformation, organisationsnummer eller personnummer samt betalningsinformation. Det kan också gälla bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator – även om inga namn nämns, eller olika elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) om de kan kopplas till en fysisk person.

I samband med att vi samlar in personuppgifter specificeras vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt hur länge vi avser att behålla dem.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i land utanför EU/EES. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att registrera dig som kund/kontaktperson
 • För att bearbeta dina beställningar, leveranser
 • För att hantera kundserviceärenden och reklamationer
 • För att kontakta dig vid eventuella problem med beställning och/eller leverans
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner
 • För att hantera bokningar av event, mässor, prenumerationer
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev eller annan information/kommunikation
 • För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar
 • För att utföra kreditkontroller av företag som registreras som kund eller ansluts till nya tjänster
 • För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser
 • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden och information
 • För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
 • För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Dina uppgifter raderas i enlighet med den information du får vid registrering av uppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.

Kontakta oss genom brev alternativt via e-post. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

Alla vars personuppgifter finns registrerade hos oss har rätt att:

 • Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.
 • Utan kostnad (en gång per år) på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
 • Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.
 • Få sina uppgifter raderade om dessa inte krävs enligt lagstiftning.
 • Avstå från riktad marknadsföring.
 • Begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet).
 • Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Däremot hanteras ibland t ex distribution av nyheter, inbjudningar och annan marknadsföring gemensamt för flera av StatSoft-koncernens bolag.

Personuppgifter kan överföras till externa parter som behandlar personuppgifter för bolagets räkning och enligt instruktion från bolaget. Sådana externa parter är personuppgiftsbiträden och ska alltid underteckna ett biträdesavtal med bolaget.

Personuppgifter kan överföras utan biträdesavtal till externa parter med eget personuppgiftsansvar när det finns laglig grund eller rättslig skyldighet för överföringen. Överföringen ska då dokumenteras och endast nödvändiga uppgifter ska överföras.

Länkar

Det kan finnas länkar till andra webbplatser i våra digitala kanaler som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser.

Personuppgiftsansvarig

StatSoft Scandinavia AB
Klostergatan 13
753 21  Uppsala
Sverige
Telefon: +46 (18) 21 00 45
E-post: info@statsoft.se
Organisationsnummer: 556547-8087
Momsregistreringsnummer: SE556547808701