Hoppa till innehåll
Hem » Nyheter » Kurser i Statistica

Kurser i Statistica

  Statistica är ett statistiskt analysprogram som har funnits på den svenska marknaden sedan 90-talet. Lär dig behärska både statistik och programvaran på våra utbildningar. Vi har fyra kurser med helt olika innehåll där vi varvar katederundervisning med praktiska övningar på ett unikt sätt. Finns både online och på flera orter i Sverige.

  För att se datum och boka kurs, klicka här.

  Statistica 1 – introduktionskurs

  Kursen hjälper dig att snabbt komma igång med Statistica och behandlar de centrala delarna av programmet. Statistica 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

  Första dagen inleds med en genomgång av statistikprogrammet Statistica. Kursdeltagarna får strategier för att på bästa sätt få tillgång till programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner.

  Andra kursdagen ägnas åt beskrivande statistik och statistisk inferens (eller statistisk slutledning). Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper, om centrala statistiska begrepp och de vanligaste statistiska metoderna.

  Statistica 2 – ANOVA och regression

  Kursen ger en grundlig förståelse av enkla och avancerade ANOVA- och regressionsmodeller.

  Under första dagen behandlas ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Students t-test, alltså jämförelse av gruppmedelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner, post-hoc test samt planerade jämförelser. Under dag två presenteras enkla och avancerade modeller i regression. Regression är den naturliga fortsättningen på korrelationer, dvs sambandet mellan två numeriska variabler. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom hur man på olika sätt bygger modeller och predikterar nya observationer med hjälp av dem.

  Statistica 3 – Logistisk regression

  Kursen ger en ordentlig genomgång av regressionsmodeller.

  Här läggs grunden till den mer avancerade ickelinjära statistiken där bland annat logistisk regression ingår. Under utbildningen kommer även några intressanta multivariata metoder att tas upp. Du får en inblick i när och hur dessa hypotesgenererande metoder ska användas.

  Statistica 4 – Avancerade data- och grafhantering samt multivariata metoder

  Kursen ger en ordentlig genomgång av överlevnadsstatistik.

  Under dagen får du arbeta med överlevnadsstatistik och överlevnadskurvor av Kaplan-Meier typ. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas.